سپتیک تانک

1سپتیک تانک ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه فیزیکی(ته نشینی) و تصفیه زیستی با کمک باکتریهای بی هوازی همزمان در آن انجام می گیرد. سپتیک تانک از انباره سرپوشیده ای که معمولا از جنس ‫پلی اتیلن و در ابعاد کوچک به صورت پیش ساخته در کارخانه تهیه می شود. فاضلاب پس از ورود به انباره و به علت کاهش سرعت جریان آن قسمتی از مواد معلق خود را به صورت ته نشینی از دست می دهد و از سوی دیگر انباره بیرون می رود. مواد ته نشین شده به صورت لجن در کف انباره با کمک باکتریهای بی هوازی هضم می شود و انباره هر دو سال یک بار تخلیه می گردد. در ادامه مشخصات فنی سپتیک تانک های شرکت مهندسی آردا زیست آورده شده است. استاندارد ساخت سپتیک ها بر اساس استاندارد DIN 16961‬‬ می باشد.


2موارد کاربرد سپتیک تانک

 • مجتمع های مسکونی خدماتی اداری
 • ویلاها
 • خوابگاههای دانشجوئی
 • پادگانها
 • هتل ها
 • مجتمع های ورزشی فرهنگی آموزشی

و ...

مزیت های سپتیک تانک پیش ساخته ‫پلی اتیلنی

 • نصب آسان
 • سیستم آماده
 • عدم نیاز به انرژی
 • تصفیه دائم
 • حفاظت از آب و خاک در طبیعت
 • عدم خوردگی از داخل و بیرون
 • آب بندی کامل  و تحویل به مشتری پس از تست کامل
 • داشتن محیطی سالم و بهداشتی
 • عدم خرابی در حوادث غیر مترقبه (زلزله و ....)
 • ضد اشعه خورشید
 • عدم نیاز به ساپورت
 • ساخت سپتیک تانک ها مطابق با استاندارد ‫‪DIN 16961‬‬

 

رديف

مدل

حجم مترمکعب

قطر ميليمتر

 طول

ضخامت بدنه سانتي متر

جنس

استاندارد توليد

عمر مفید سال

متر

1

AZ-SPT-3

3

1200

3

‫‪5/1‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

 

‫‪DIN 16961‬‬

50

2

AZ-SPT-4

4

1200

3.6

‫‪5/1‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

 

‫‪DIN 16961‬‬

50

3

AZ-SPT-5

5

1400

3.3

‫‪5/1‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

 

‫‪DIN 16961‬‬

50

4

AZ-SPT-8

8

1400

5.2

‫‪5/1‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

 

‫‪DIN 16961‬‬

50

5

AZ-SPT-10

10

1600

5

‫‪5/1‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

 

‫‪DIN 16961‬‬

50

6

AZ-SPT-12

12

1600

6

‫‪5/1‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

 

‫‪DIN 16961‬‬

50

7

AZ-SPT-15

15

1800

6

8

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

 

‫‪DIN 16961‬‬

50

8

AZ-SPT-18

18

2000

6

8

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

 

‫‪DIN 16961‬‬

50

9

AZ-SPT-20

20

2000

6.4

8

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

 

‫‪DIN 16961‬‬

50

10

AZ-SPT-25

25

2500

5.1

5

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

 

‫‪DIN 16961‬‬

50

11

AZ-SPT-30

30

2500

6.2

‫‪5/1‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

 

‫‪DIN 16961‬‬

50

12

AZ-SPT-40

40

2500

8.2

‫‪5/1‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

 

‫‪DIN 16961‬‬

50

13

AZ-SPT-50

50

2500

10.2

‫‪5/1‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

 

‫‪DIN 16961‬‬

50

14

AZ-SPT-60

60

2500

12.3

‫‪5/1‬‬

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

 

‫‪DIN 16961‬‬

50

15

AZ-SPT-70

70

3000

9.9

7

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

 

‫‪DIN 16961‬‬

50

16

AZ-SPT-80

80

3000

11.32

7

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

 

‫‪DIN 16961‬‬

50

17

AZ-SPT-85

85

3000

12.03

7

‫پلی اتیلنی‫‪PE100‬‬

 

‫‪DIN 16961‬‬

50

 ایمهوف تانک , ایمهاف تانک